Your browser does not support JavaScript! ALAMIN: Paano makakuha ng driving license sa UAE? - MYTFC – Lingkod Kabayan – Middle East Filipino Community Site - MyTFC Lingkod Kabayan is a community site for every overseas Filipino in the Middle East. It aims to provide reliable sources of information and knowledge that will help empower Filipinos, to help assist competent Filipino workforce in connecting them with the local employers and exploring job opportunities around the Middle East.

ALAMIN: Paano makakuha ng driving license sa UAE?

Posted by: AdminLD

Jan 08, 2020

ALAMIN: Paano makakuha ng driving license sa UAE?

Gusto mo bang makapag-drive sa United Arab Emirates? Kumuha ng driver’s licence para makapagroad trip! Maaari kayong mag-rent ng kotse at makapag-quick getaway. O ‘di kaya’y gamitin ang driver’s license para maging extra credentials sa paghanap ng panibagong trabaho. Isa ring valid ID ang driver’s license para sa mga mahahalagang transaksyon kagaya ng pagbukas ng bank account.

Sino ba ang pwedeng kumuha ng driver’s license?

 • Kinakailangang citizen o di kaya’y residente ng UAE
 • 18 anyos pataas ang edad
 • Medically fit

Anu-anong requirements?

 • Photocopy ng passport at residence visa page
 • Photocopy at original Emirates ID card
 • 2 passport-sized photos
 • Eye test results
 • No objection letter mula sa isang sponsor (kung kinakailangan)

Kung kailangan ang driver’s license para sa inyong trabaho, kumuha ng no objection letter galing sa inyong employer. Maaaring makakuha nito online para maging madali. Bumisita sa RTA website para gumawa ng account.

Paano mag-apply ng driver’s license?

Step 1: Magregister para sa driver’s permit at isumite ang mga requirements.

Step 2: Kuhanin ang iyong temporary driver’s permit.

Step 3: Mag-attend ng mandatory 8 classes. Tanging ang mga authorized driving schools lang ang pwedeng kuhanan ng mga driving lessons.

Step 4: Kuhanin ang theory test sa authorized testing centers. Ang theory test ay isang written test kung saan mache-check kung naiintindihan mo ang mga traffic rules and regulations. Titignan rin kung paano mo mahahandle ang iba’t ibang driving situations base sa inyong mga sagot.

Step 5: Kung pumasa, kumuha ng practical training sa authorized driving schools.

Step 6: Matapos na iyong training, kumuha ng parking test. Dito iche-check kung kaya mong gawin ang 4 na types of parking:

 1. Parallel Parking
 2. Garage Parking
 3. Angle Parking
 4. Hillside Parking

Step 7: Matapos ipasa ang parking test, kumuha ng assessment test. Sa test na ito ipapamaneho ang authorized test car sa isang obstacle course sa loob ng pasilidad ng test center.

Step 8: Matapos pumasa, kumuha ng klase tungkol sa pagmamaneho sa highways.

Step 9: Kunin ang final road test. Dito iche-check kung paano ka magmamaneho sa totoong daan.

 • Kung pumasa, mabibigyan ka na ng driver’s license.
 • Kung hindi pumasa, kinakailangan mong magre-take ng mga lessons at magschedule ng panibagong road test date.

Detalyado at seryoso ang pagkuha ng driving license sa UAE. Maghanda ng at least 5,000 AED para sa mga gastusin sa mga lessons at fees.

Pero ‘wag mabahala o matakot! Basta’t magsumikap sa pag-aral at pakikinig sa inyong driving lessons at siguradong makakapasa at makakakuha ng driver’s license!

Image Credit: kartik patelPixabay 

Keep your personal information secure and avoid sharing them on your community post.